Saturday, March 5, 2011

ILMU TAUHID (BHG PERTAMA)

Pengertian Tauhid

Mengesakan Allah , tuhan yang tiada sekutu bagiNya, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kesucian, kebesaran dan keadilan .

Pengertian Iman

Keyakinan yang kukuh dengan hati, mengakui dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota.

Rukun Iman dan Pengertiannya

1. Percaya kepada Allah

Sifat Allah
Wajib : 20
Mustahil : Lawan Sifat 20
Harus : 1

2. Percaya kepada Malaikat

Malaikat yang wajib dipercayai secara tafsil :

a. Jibril - Menyampaikan wahyu
b. Mikail - Membawa rezeki
c. Israfil - Meniup sangkakala
d. 'Izrail - Mencabut nyawa
e. Munkar - Menyoal mayat di dalam kubur
f. Nakir - Menyoal mayat di dalam kubur
g. Raqib - Mencatit amalan kebajikan
h. Atid - Mencatit amalan kejahatan
i. Malik - Menjaga pintu neraka
j. Ridwan - Menjaga pintu syurga

3. Percaya kepada Kitab

Kitab Samawi
a. Al-Quran - Nabi Muhammad s.a.w. (Bahasa Arab)
b. Injil - Nabi Isa a.s. (Bahasa Siryani)
c. Zabur - Nabi Daud a.s. (Bahasa Qibti)
d. Taurat - Nabi Musa a.s. (Bahasa Ibrani)


4. Percaya kepada Rasul

1. Adam 2. Idris 3. Nuh 4. Hud 5. Saleh 6. Ibrahim 7. Luth
8. Ismail 9. Ishak 10. Ya'qub 11. Yusuf 12. Ayub 13. Syu'aib
14. Musa 15. Harun 16. Zulkifli 17. Daud 18. Sulaiman
19. Ilyas 20. Ilyasa' 21. Yunus 22. Zakaria 23. Yahya 24. Isa
25. Muhammad S.A.W.


5. Percaya kepada Hari Akhirat

6. Percaya kepada Qadha’ dan Qadar

a. Erti Qadha' adalah perlaksanaan setiap satu perkara
b. Erti Qadar pula adalah ketentuan setiap satu perkara
c. Oleh itu percaya kepada Qadha' dan Qadar adalah setiap perkara yang terjadi itu adalah kehendak dan ketentuan Allah


PERMULAAN ILMU TAUHID

Mabadi ( Permulaan ) Ilmu Tauhid
Perkataan 'Mabadi' itu bahasa Arab jama' daripada perkataan mabda' Bererti : Punca , mula terbit . Maksudnya keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Disebut juga Pembukaan sesuatu ilmu. Mabadi ilmu tauhid itu sepuluh perkara :

1) Nama ilmu ini :
Iaitu dinamakan Ilmu Tauhid , Ilmu Kalam , Ilmu Usuluddin, Ilmu 'Aqaid, Ilmu sifat dan Al-Iman.

2) Tempat ambilannya :
Iaitu diterbitkan daripada Al-Quraan dan Al-Hadith.

3) Kandungannya :
Iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan, kepercayaan kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperolehi I'ktikad yang yakin, kepercayaan yang putus yang mana ia akan menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan tersebut.

4) Tempat bahasannya (Maudhu'nya) adalah empat :

a. Pada zat Allah Ta'ala dari segi sifat-sifat yang wajib bagiNya, Sifat-sifat yang mustahil atasNya dan sifat yang harus padaNya.

b. Pada zat Rasul-rasul dari segi sifat-sifat yang wajib bagiNya, Sifat-sifat yang mustahil atasNya dan sifat yang harus padanya.

c. Pada segala kejadian dari segi jirim-jirim dan aradh-aradh yang mana menjadi dalil dan bukti atas wujud yang menjadikannya.

d. Pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah seperti hal-hal perkara ghaib contohnya arash , syurga , mahsyar ,neraka dan lain-lain tentang hari Qiamat.


5) Faedah Ilmu Tauhid :
Iaitu dapat mengenal Allah s.w.t. dan percayakan rasul serta mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal.

6) Nisbah ilmu Tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain :
Ilmu yang merangkumi ilmu asas di dalam ajaran Islam dan yang paling utama sekali.

7) Yang menghantarkan :
Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan orang yang pertama menerima ilmu Tauhid daripada Allah Ta'ala ialah nabi Adam a.s. dan yang akhir sekali ialah Saidina Muhammad s.a.w.

8) Hukumnya :
Iaitu fardhu A'in atas tiap-tiap orang mukallaf lelaki atau perempuan mengetahui sifat-sifat Allah s.w.t. dengan cara ijmal ( ringkas ) dan dengan cara tafsil ( huraian atau satu persatu ) berserta dengan dalil ijmal . Adapun mengetahui dalil tafsil itu fardhu kifayah .

9) Kelebihannya :
Iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain kerana menurut hadith Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud :
" Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak memfardhukan sesuatu yang terlebih afdhal daripada mengEsakan Allah dan ada sesuatu itu terlebih afdhal daripadanya ,nescaya tetaplah telah difardhukan ke atas MalaikatNya padahal setengah daripada Malaikat-malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya dan setengahnya ada yang sujud selama-lamanya."
( Riwayat Hakim )


10) Kesudahan ilmu ini :
Iaitu dapat membezakan di antara 'aqaid dan kepercayaan yang sah dengan yang batil.


Sumber : www.al-azim.com

No comments:

Post a Comment