Monday, March 14, 2011

ILMU TAUHID (BHG KEENAM - Akhir)

16.Kaunuhu 'Aliman :

Ertinya : Keadaan Allah Ta'ala Yang Mengetahui akan Tiap-tiap sesuatu.

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala , tiada ia maujud dan tiada ia ma'adum , iaitu lain daripada sifat Al-Ilmu.17.Kaunuhu Haiyan :

Ertinya : Keadaan Allah Ta'ala Yang Hidup.

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma'adum , iaitu lain daripada sifat Hayat.18.Kaunuhu Sami'an :

Ertinya : Keadaan Allah Ta'ala Yang Mendengar akan tiap-tiap yang Maujud.

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma'adum, iaitu lain daripada sifat Sama'.


19.Kaunuhu Bashiran :

Ertinya : Keadaan Allah Ta'ala Yang Melihat akan tiap-tiap yang Maujudat (Benda yang ada).

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma'adum , iaitu lain daripada sifat Bashar.


20.Kaunuhu Mutakalliman :

Ertinya : Keadaan Allah Ta'ala Yang Berkata-kata.

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma'adum , iaitu lain daripada sifat Qudrat.Sifat Mustahil Bagi Allah s.w.t

Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah yang menjadi lawan daripada dua puluh sifat yang wajib baginya. Maka dengan sebab itulah di nyatakan di sini sifat-sifat yang mustahil satu-persatu :

1. ‘Adam bererti “tiada”

2. Huduth bererti “baharu”

3. Fana’ bererti “binasa”

4. Mumathalatuhu Lilhawadith bererti “menyerupai makhluk”

5. Qiyamuhu Bighayrih bererti “berdiri dengan yang lain”

6. Ta’addud bererti “berbilang-bilang”

7. ‘Ajz bererti “lemah”

8. Karahah bererti “terpaksa”

9. Jahl bererti “jahil/bodoh”

10. Mawt bererti “mati”

11. Samam bererti “tuli”

12. ‘Umy bererti “buta”

13. Bukm bererti “bisu”

14. Kaunuhu ‘Ajizan bererti “keadaannya yang lemah”

15. Kaunuhu Karihan bererti “keadaannya yang terpaksa”

16. Kaunuhu Jahilan bererti “keadaannya yang jahil/bodoh”

17. Kaunuhu Mayyitan bererti “keadaannya yang mati”

18. Kaunuhu Asam bererti “keadaannya yang tuli”

19. Kaunuhu A’ma bererti “keadaannya yang buta”

20. Kaunuhu Abkam bererti “keadaannya yang bisu”Sifat Harus Bagi Allah s.w.t

Adalah sifat yang harus pada hak Allah Ta’ala hanya satu sahaja iaitu Harus bagi Allah mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu atau di sebut sebagai mumkin. Mumkin ialah sesuatu yang harus ada dan tiada.


Wallahu'alam

No comments:

Post a Comment