Thursday, February 24, 2011

JENIS-JENIS SOLATSolat terbahagi secara umumnya kepada dua jenis sahaja iaitu solat fardhu dan solat sunat. Solat Jumaat juga merupakan salah satu solat fardhu tetapi ia disyariatkan bagi menggantikan solat Zuhur kepada golongan tertentu. Solat fardhu juga kadangkala dilakukan semasa bermusafir dan cara-caranya lebih berbentuk fleksibel. Sementara solat sunat nafilah mempunyai banyak jenis dan bentuknya.

SOLAT FARDHU

Bentuk Solat Fardhu

Solat fardhu mempunyai beberapa bentuk ketika hendak melakukannya, iaitu:

1. Solat Berjamaah.

2. Solat Jumaat.

3. Solat Musafir.

4. Solat Khauf.


SOLAT BERJAMAAH

- Solat berjemaah bermaksud menggabungkan solat makmum dengan solat imam. Jamaah terhasil dengan bilangan dua orang atau lebih.
- Hukumnya adalah fardhu kifayah kecuali solat Jumaat. Oleh itu, ia mesti dilakukan oleh sekumpulan penduduk dalam sesebuah tempat atau kawasan.
- Namun demikian, terdapat beberapa keuzuran yang dibenarkan syara‘ untuk tidak menghadirkan diri ke masjid bagi mendirikan solat berjamaah seperti berikut:

1. Keuzuran umum seperti hujan, angin yang kuat pada waktu malam, jalan terlalu becak dan berlumpur.

2. Keuzuran khusus seperti sakit, keadaan yang terlalu lapar dan dahaga, takut kepada orang yang akan melakukan kezaliman ke atas diri dan hartanya, ketika menahan diri daripada berlaku hadath (kecil) disebabkan kencing dan buang air besar. Begitu juga seseorang yang makan makanan yang berbau busuk, atau berpakaian dengan pakaian yang kotor dan berbau yang boleh mengganggu orang lain.


Syarat Imam

1. Imam bukanlah seorang ummi yang tidak betul bacaan al-fatihah, cacat dari segi sebutan, ketiadaan syaddah dan sebagainya, sedangkan makmum lebih baik daripadanya.

2. Imam bukan dari kalangan wanita jika makmumnya lelaki.

3. Imam yang hendak diikuti itu bukanlah sebagai pengikut kepada imam lain.

Cara mengikut Imam

1. Makmum hendaklah tidak berada di hadapan imam. Makruh sekiranya makmum berdiri selari dengan imam, tetapi yang sunatnya ialah di belakang sedikit dari imam. Ukuran yang diambilkira sama ada berada di hadapan atau di belakang ialah tumit kaki.

2. Makmum hendaklah mengikut imam dengan tidak mendahului takbiratul ihram imam. Hukumnya makruh jika dilakukan serentak dengan imam pada selain takbiratul ihram.

3. Makmum hendaklah mengikuti perbuatan imam dalam semua perpindahan dari satu rukun kepada satu rukun yang berbentuk perbuatan (rukun fi‘liyy) dengan keadaan perbuatan makmum hendaklah terkemudian daripada imam, melainkan jika ada keuzuran seperti bacaannya lambat, maka dia boleh tertinggal daripada mengikut imam dengan tiga rukun yang panjang.

4. Makmum hendaklah mengetahui perpindahan imam dari satu rukun ke satu rukun sama ada dengan melihatnya atau melihat sesetengah daripada saf atau mendengar suara imam atau muballigh (penyampai takbir imam).

5. Jarak tempat antara makmum dan imam itu hendaklah tidak terlalu jauh jika kedua-duanya solat di luar masjid. Jika solat yang didirikan di dalam masjid, maka ikutan makmum itu sah walau sejauh mana sekalipun jarak antara kedua-duanya.

6. Makmum hendaklah berniat berjamaah atau mengikut imam ketika takbiratul ihram.

SOLAT JUMAAT

Solat Jumaat telah difardhukan di Makkah sejurus sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Rasulullah s.a.w. juga menegaskan dengan sabdanya: “Solat Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas setiap orang Islam.”

Syarat Wajib Jumaat

1. Mukallaf, iaitu seorang yang beragama Islam, baligh dan berakal.

2. Kemerdekaan yang sempurna. Hamba tidak diwajibkan Juma`at.

3. Lelaki, ia tidak diwajibkan ke atas wanita kerana mereka sibuk dengan anak-anak dan urusan rumahtangga, seterusnya menimbulkan kesulitan kepada mereka.

4. Sihat tubuh badan, tidak sakit yang memudaratkan.

5. Bermukim di tempat Jumaat didirikan.


Syarat Sah Juma‘at

1. Sembahyang itu hendaklah didirikan dalam sempadan kawasan bangunan dan binaan sama ada di pekan atau di kampung yang penduduknya bertaraf mastautin.

2. Bilangan ahli Jumaat yang cukup syarat tidak kurang daripada empat puluh orang yang cukup syarat.

3. Bilangan ahli Jumaat berkekalan dari awal khutbah hingga tamatnya sembahyang.

4. Didirikan dalam waktu Zuhur. Jika waktu Zuhur telah sempit, tidak cukup untuk didirikan sembahyang Jumaat, maka mereka wajib mendirikan sembahyang Zuhur.

5. Tidak berbilang-bilang Jumaat pada satu tempat selama ia boleh dibuat dalam satu jamaah kecuali penduduk terlalu ramai sedangkan tempat adalah sempit.


Fardhu Jumaat

Ia terdiri daripada dua fardhu, iaitu khutbah dan solat dua rakaat. Solat Jumaat hendaklah didirikan dengan dua rakaat secara berjamaah selepas khutbah. Untuk mendapatkan jamaah dalam solat Jumaat, hanya disyaratkan mendapatkan satu rakaat yang penuh. Sekiranya ia diperolehi, maka solat Jumaat adalah sah dan jika tidak, ia wajib ditukar kepada Zuhur.


Rukun Khutbah

1. Memuji Allah S.W.T. dengan menggunakan mana-mana lafaz sekalipun terdapat di dalam isi kandungan ayat yang dibaca.

2. Bersalawat ke atas Nabi s.a.w. dengan mana-mana perkataan yang memberi maknanya.

3. Berpesan supaya bertaqwa kepada Allah dengan menggunakan apa jua lafaz.

4. Membaca satu ayat daripada Al-Qur’an yang dapat memberi kefahaman dan mempunyai makna yang jelas pada salah satu daripada dua khutbah.

5. Berdoa untuk orang-orang yang beriman pada khutbah yang kedua.


Syarat Khutbah

1. Khatib berdiri ketika berkhutbah sekiranya ia berkuasa untuk berbuat demikian. Kedua-dua khutbah tersebut hendaklah dipisahkan dengan duduk.

2. Tidak dikemudiankan daripada solat.

3. Khatib berada dalam keadaan suci daripada hadath kecil dan besar, serta najis yang tidak dimaafkan sama ada pada pakaian, badan atau tempatnya dan berada dalam keadaan menutup ‘aurat.

4. Rukun-rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab biarpun tidak difahami oleh para jamaah.

5. Berturut-turut di antara rukun-rukun khutbah dan juga antara khutbah pertama dengan khutbah kedua serta antara khutbah kedua dengan solat.

6. Rukun kedua-dua khutbah tersebut hendaklah didengari oleh empat puluh orang yang mencukupi syarat-syarat sah solat Jumaat.


SOLAT ORANG YANG BERMUSAFIR

* Bermusafir adalah suatu yang berbentuk azab. Disebabkan musafir, manusia kehilangan perasaan-perasaan tenang dan kerehatan. Oleh itu, Allah S.W.T. telah memberikan kepada mereka dua bentuk keringanan dalam solat seperti berikut:

1. Memendekkan bilangan raka‘at yang dinamakan qasar.

2. Menghimpunkan dua solat tunai antara satu sama lain dalam satu waktu dinamakan jama‘.

* Perjalanan yang membolehkan solat jama‘ dan qasar disyaratkan :

1. Jarak jauh perjalanan hendaklah sampai dua marhalah iaitu lebih kurang 81 km atau lebih.

2. Perjalanan hendaklah menuju ke arah tertentu dan diketahui bahawa tempat yang dimaksudkan itu jauh.

3. Perjalanan itu bukan dengan tujuan maksiat. Bermusafir dengan tujuan berniaga arak, mengambil riba atau menyamun adalah maksiat maka tidak diberi kelonggaran.


SOLAT QASAR

* Ia adalah solat fardhu dengan memendekkan setiap solat empat rakaat iaitu Zuhur, ‘Asar dan ‘Isya’ menjadi dua rakaat dalam perjalanan yang diharuskan.
* Syarat-syarat sah solat qasar seperti berikut :

1. Solat itu telah masuk waktu ketika bermusafir dan hendaklah ditunaikan ketika musafir.

2. Orang yang bermusafir hendaklah telah sampai ke sempadan bandar atau pekan yang hendak ditinggalkan atau melepasi bangunan-bangunan di pekan tersebut.

3. Orang bermusafir tidak berniat untuk tinggal di tempat tujunya selama empat hari atau lebih, tidak termasuk hari sampai dan pulang.

4. Orang yang musafir tidak menjadi makmum kepada orang yang bermukim, maka sembahyang wajib ditunaikan dengan bilangan rakaat yang sempurna.


SOLAT JAMA'

* Solat jama‘ bermaksud menghimpunkan dua solat tunai antara satu sama lain dalam satu waktu.
* Solat jama‘ terbahagi kepada dua bahagian:

1. Jama‘ taqdim iaitu menunaikan solat kedua dalam waktu yang pertama. Syarat-syarat jama‘ taqdim adalah seperti berikut :

a) Ditunaikan secara tertib antara keduanya, iaitu dengan menunaikan solat yang pertama terlebih dahulu kemudian diikuti dengan solat yang kedua.

b) Hendaklah berniat jama‘ untuk menunaikan solat kedua ke dalam waktu yang pertama sebelum selesai solat yang pertama ketika takbiratul ihram.

c) Ditunaikan secara berturut-turut (muwalat) iaitu sembahyang yang kedua ditunaikan segera sebaik sahaja selesai daripada salam sembahyang pertama tanpa dipisahkan oleh sesuatu pun sama ada zikir, sembahyang sunat atau lain-lain.

d) Perjalanan berterusan sehingga dilakukan solat yang kedua.

e) Solat yang pertama hendaklah diyakini bahawa didirikan dengan sah walaupun solat itu mesti ditunaikan semula kerana mungkin ketiadaan air untuk berwudhu’.


2. Jama‘ ta’khir iaitu melewatkan solat pertama ke dalam waktu kedua. Solat secara jama‘ ta’khir tidak disyaratkan tertib antara kedua solat bahkan boleh memulakannya dengan mana-mana solat yang dikehendaki. Juga tidak disyaratkan muwalat (berturut-turut) tetapi ia disunatkan. Syarat-syaratnya ialah :

a) Berniat hendak melewatkan solat pertama ketika dalam waktunya dalam jarak masa yang boleh ditunaikan solat tersebut.

b) Orang yang bermusafir itu hendaklah terus berada dalam keadaan musafir sehingga kedua-dua solat selesai didirikan.

SOLAT KHAWF (KETIKA TAKUT)

* Solat khawf ialah solat fardhu yang didirikan ketika berlaku peperangan. Ia istimewa daripada solat lain disebabkan beberapa rukhsah (kemudahan) yang diberikan terutamanya ketika berjamaah.
* Solat khawf mempunyai dua keadaan berdasarkan keadaan peperangan yang berlaku, iaitu:

1. Keadaan berjaga-jaga dan peperangan belum tercetus.

2. Ketika peperangan tercetus, saf-saf bertaburan dan suasana membimbangkan.

KEADAAN BERJAGA-JAGA DAN PEPERANGAN BELUM TERCETUS

* Bagi keadaan ini terdapat dua cara yang berbeza dengan sebab perbezaan kedudukan musuh:

1. Ketika musuh berada dan terkawal pada arah qiblat dan peperangan belum lagi tercetus. Imam hendaklah menyusun tentera kepada dua saf, empat atau lebih dan bersolat bersama-sama dengan mereka. Apabila imam sujud, saf yang berada di belakang imam hendaklah turut sujud bersama dengan imam. Manakala yang baki hendaklah menjaga rakan-rakan mereka yang sedang sujud daripada gerakan musuh. Apabila imam dan saf yang sujud bersamanya bangun, maka saf yang berdiri tadi hendaklah sujud sehingga mereka bersama dengan imam ketika duduk tasyahhud. Selepas itu semuanya memberi salam bersama dengan imam. Inilah cara solat yang dilakukan oleh Rasulullah dalam peperangan Asfan.

2. Ketika musuh bertebaran, bukan berada di arah qiblat dan peperangan belum lagi tercetus. Cara solat yang disunatkan dalam keadaan tersebut ialah seperti berikut:

a) Tentera yang bersolat dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan pertama berdiri ke arah musuh kerana mengawal dan menjaga orang-orang Islam dan kumpulan kedua pergi menunaikan solat secara berjamaah bersama-sama imam.

b) Imam bersolat bersama dengan kumpulan kedua hingga selesai satu rakaat. Apabila imam berdiri pada rakaat kedua, para makmum hendaklah berniat mufaraqah (bercerai daripada imam) dan mereka menyempurnakan rakaat kedua secara sendiri. Kemudian mereka pergi ke tempat kumpulan pertama yang sedang berjaga.

c) Kumpulan pertama yang berjaga datang pula mengikut imam dan imam semestinya berdiri lama pada rakaat kedua sekadar kumpulan pertama sempat berdiri bersamanya. Imam bersolat dengan mereka pada rakaat kedua yang merupakan rakaat pertama jika dinisbahkan kepada makmum. Apabila imam duduk untuk tasyahhud, mereka bangun menyempurnakan rakaat kedua sehingga mereka duduk dalam keadaan imam masih membaca tasyahhud. Kemudian imam memberi salam bersama-sama mereka.

KETIKA PEPERANGAN TERCETUS, SAF-SAF BERTABURAN DAN SUASANA MEMBIMBANGKAN.

* Apabila berlaku keadaan tersebut, maka tidak ada cara tertentu untuk ditunaikan solat. Bahkan setiap orang menunaikan solat mengikut keadaan yang mengizinkan mereka mendirikannya sama ada dalam keadaan berdiri, menunggang, berjalan kaki atau berhenti, sama ada menghadap qiblat atau tidak. Ruku‘ dan sujud dilakukan dengan isyarat atau dengan menggerakkan kepalanya sebagai isyarat kepada ruku‘ dan sujud dengan menjadikan sujud lebih rendah daripada ruku‘.

sumber : http://www.al-azim.com/masjid/infoislam/ibadat/pembahagian.htm

No comments:

Post a Comment